• Astma

 • Kinderen die opgroeien met een hond in huis, hebben iets minder last van astma dan kinderen die zonder zulke viervoeters groot ­worden. Het scheelt zo’n vijftien procent van de gevallen. Dat concluderen wetenschappers van de universiteit van Uppsala. Waar komt dit nieuws vandaan? Zweedse onderzoekers includeerden alle kinderen geboren in Zweden tussen 2001 en 2010 in een studie en deelden ze in twee groepen in: kinderen geboren tussen 2001 en 2004 (schoolkinderen) en kinderen geboren tussen 2005 en 2010 (pre-schoolkinderen). Ze gingen na welke kinderen de diagnose astma hadden en wie daarvoor medicatie innam. In Zweden worden deze gegevens nauwkeurig bijgehouden in een nationaal patiëntenregister. Vervolgens werd nagegaan hoeveel kinderen een ouder hadden die geregistreerd stond als eigenaar van een hond en hoeveel kinderen opgroeiden op een boerderij. In totaal ging het om meer dan 1 miljoen Zweedse kinderen, waarvan 14,2% in het eerste levensjaar was opgegroeid met een hond in huis en 0,5% in een boerderij leefde. In de groep pre-schoolkinderen (minstens 3 jaar oud) die opgroeiden met een hond in huis kwam 10% minder astma voor in vergelijking met leeftijdsgenootjes zonder hond in huis. Bij schoolkinderen (minstens 6 jaar oud) verminderde het risico op astma met 13% als ze waren opgegroeid met een hond. Een gelijkaardig fenomeen kwam voor bij kinderen die opgroeiden op een boerderij: ze ontwikkelden duidelijk minder astma. Echter, wanneer de onderzoekers rekening hielden met de gezondheid van de ouders, was het beschermend effect van dieren op het risico op astma minder duidelijk. Pre-schoolkinderen met één ouder met astma hadden geen voordeel van een hond in huis, schoolkinderen daarentegen wel. Boerderijkinderen hadden enkel minder risico op astma in geval beide ouders geen astma hadden. Het voordeel valt dus grotendeels weg zodra één van beide ouders astma heeft. De onderzoekers concluderen dat een hond in huis of leven op een boerderij gedurende het eerste levensjaar het risico op astma bij kinderen vermindert, maar dat het beschermend effect vermindert of zelfs verdwijnt in geval één van beide ouders astma heeft. Hoe moeten we dit nieuws interpreteren? Deze studie versterkt de zogenaamde hygiënehypothese die stelt dat blootstelling aan voldoende bacteriën in het eerste levensjaar het risico op allergieën in het latere leven vermindert. Het gaat hier om een zeer grootschalige studie (meer dan 1 miljoen kinderen), wat de associatie sterker maakt. Het is evenwel geen oorzaak-gevolg-relatie. Naast de nabijheid van dieren spelen nog andere factoren mee in het al dan niet ontwikkelen van astma, waaronder genetische aanleg. In deze studie komt deze erfelijke aanleg alvast roet in het eten gooien: bij kleine kinderen met een ouder met astma maakt de hond weinig verschil. Conclusie Deze studie stelt vast dat kinderen die in hun eerste levensjaar opgroeien met een hond in huis, of op een boerderij, iets minder risico lopen op astma in vergelijking met kinderen zonder dieren in de buurt. Wanneer één van de ouders astma heeft, is het beschermend effect minder sterk of verdwijnt het zelfs helemaal. Bron: Gezondheidswetenschap.be

 • Astma- en COPD-patiënten benauwd door tabaksrook en uitlaatgassen Geplaatst: 16-09-2015 door John Hoewel de luchtkwaliteit in Nederland verbetert, vormen luchtvervuilende stoffen nog altijd een probleem voor de gezondheid. Vooral voor mensen met een longaandoening zoals astma en COPD. Onderzoek dat het NIVEL uitvoerde voor het Longfonds laat zien dat de meeste mensen met astma of COPD zich hiervan bewust zijn. Wel heeft circa 40% behoefte aan meer informatie over dit onderwerp. De buitenlucht wordt vervuild door verschillende gassen en stoffen, waaronder fijn stof. Fijn stof is een van de meest schadelijke vormen van luchtvervuiling en wordt voor het grootste deel veroorzaakt door mensen. Tabaksrook en uitlaatgassen, twee bronnen van fijn stof, zorgen bij ongeveer 70% van de mensen met astma en COPD voor benauwdheid. Woonomgeving In de eigen woonomgeving hebben mensen met astma en COPD het meeste last van luchtvervuiling door tabaksrook, vuurwerk en houtverbranding of barbecue. Vooral mensen met ernstigere longklachten. Ook de regio waar ze wonen speelt een rol bij de ervaren overlast. Zo blijkt dat mensen met COPD in Zuid-Nederland meer last hebben van luchtvervuiling dan degenen die in Noord-Nederland wonen. Behoefte aan informatie en advies Mensen kunnen zelf verschillende dingen doen om klachten te voorkomen, zoals extra medicijnen nemen en inspanning vermijden. Veel mensen met astma of COPD doen dit ook als ze last hebben van luchtvervuiling. Om juist te kunnen handelen is het belangrijk informatie te hebben over luchtvervuiling. Circa 40% heeft behoefte aan meer van dergelijke informatie. Het onderwerp leeft het meest onder mensen met ernstigere longklachten. Longfonds Het Longfonds vindt het belangrijk dat mensen met longziekten genoeg kennis hebben over de gevolgen van luchtvervuiling en over wat zij zelf kunnen doen om klachten te vermijden. Op de website van het Longfonds kunnen mensen terecht voor meer informatie hierover. Bron: Nivel

 • Stof koeien en geiten beschermt tegen astma

  Geplaatst: 06-09-2015 door John

  Kinderen die opgroeien op een boerderij met koeien of geiten - of daar veel komen - zijn beter beschermd tegen astma en allergieën.

  Onderzoekers hebben een direct verband gevonden tussen blootstelling aan 'boerderijstoffen' en deze aandoeningen en ze ontdekten ook hoe dit in zijn werk gaat. Hoewel dit onderzoek een vaccin tegen astma een stap dichterbij brengt, duurt het nog zeker vijf jaar, maar waarschijnlijk eerder tien jaar, voordat dit er daadwerkelijk is. Dat heeft Bart Lambrecht van het Erasmus MC in Rotterdam laten weten. Veertien onderzoekers van het Erasmus MC, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent zijn betrokken bij het onderzoek.

  De onderzoeksresultaten zijn donderdag gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science. A20 Het was al langer bekend dat kleine kinderen die opgroeien op een veeboerderij beter beschermd zijn tegen astma en allergieën. Op de vraag waarom dat zo is, tastte de wetenschap tot voor kort in het duister. Nu blijkt dat het te maken heeft met het eiwit A20. Boerderijstof zorgt ervoor dat het slijmvlies aan de binnenkant van de luchtwegen minder reageert op allergenen, zoals bijvoorbeeld huisstofmijt.

  Dit effect wordt veroorzaakt door A20, dat het lichaam produceert na contact met boerderijstof. Volgens Lambrechts gaat het specifiek om ‘traditionele' boerderijen, met koeien en geiten.

  Bij bijvoorbeeld varkens is het effect veel minder. ,,Het is belangrijk dat kleine kinderen dicht contact hebben. In Nederland zijn tegenwoordig al crèches op boerderijen'', zegt Lambrecht. ,,Een goede ontwikkeling.''

  Bron: NU.nl